Polityka prywatności

01

Tożsamość i dostęp

02

Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych

Być może słyszałeś o ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych („RODO”) w Europie. RODO przyznaje osobom objętym jego ochroną określone prawa w odniesieniu do ich danych osobowych zebranych przez nas w Serwisie. W związku z tym Rentumo uznaje i będzie przestrzegać RODO oraz tych praw, z wyjątkiem przypadków ograniczonych przez obowiązujące prawo. Prawa wynikające z RODO obejmują:

Prawo dostępu.

Obejmuje to Twoje prawo dostępu do gromadzonych przez nas danych osobowych oraz prawo do uzyskania informacji na temat udostępniania, przechowywania, bezpieczeństwa i przetwarzania tych informacji.

Prawo do sprostowania.

Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych.

Prawo do usunięcia.

Jest to Twoje prawo do zażądania, z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa, usunięcia Twoich danych osobowych z naszego posiadania (znane również jako „Prawo do bycia zapomnianym”). Jeżeli jednak obowiązujące prawo wymaga od nas spełnienia Twojej prośby o usunięcie Twoich danych, spełnienie Twojej prośby może uniemożliwić Ci korzystanie z usług Rentumo i może skutkować zamknięciem Twojego konta.

Prawo do skargi.

Masz prawo złożyć skargę dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do odpowiedniego organu nadzorczego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania.

Masz prawo zażądać ograniczenia sposobu i powodu wykorzystywania lub przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu.

W niektórych sytuacjach masz prawo sprzeciwić się temu, w jaki sposób i dlaczego przetwarzane są Twoje dane osobowe.

Prawo do przenoszenia.

To jest Twoje prawo do otrzymania danych osobowych, które posiadamy na Twój temat oraz prawo do przekazania ich innej stronie.

Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Masz prawo do sprzeciwu i zapobiegania podejmowaniu jakichkolwiek decyzji, które mogłyby mieć dla Ciebie skutki prawne lub podobnie istotne, wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane procesy. Prawo to jest jednak ograniczone, jeśli decyzja jest niezbędna do wykonania jakiejkolwiek umowy pomiędzy Tobą a nami, jest dopuszczalna przez obowiązujące prawo europejskie lub opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.

Z wielu z tych praw można skorzystać, logując się i bezpośrednio aktualizując dane swojego konta.

03

Egzekucja prawa

Rentumo nie przekaże Twoich danych organom ścigania, chyba że będzie to konieczne na mocy nakazu sądowego. Stanowczo odrzucamy wnioski składane przez lokalne i federalne organy ścigania, gdy poszukują one danych bez nakazu sądowego. O ile nie zabrania nam tego prawo, zawsze poinformujemy Cię o otrzymaniu takiego żądania.

04

Bezpieczeństwo i szyfrowanie

Wszystkie dane są szyfrowane przy użyciu protokołu SSL/TLS podczas przesyłania z naszych serwerów do Twojej przeglądarki. Kopie zapasowe baz danych są również szyfrowane. Dane nie są szyfrowane, gdy znajdują się w naszej bazie danych (ponieważ muszą być gotowe do wysłania, gdy ich potrzebujesz), ale dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć Twoje dane w stanie spoczynku.

04

Usunięte dane

Kiedy zlikwidujesz swoje konto, upewnimy się, że na naszych serwerach nie będą przechowywane żadne informacje z okresu ostatnich 30 dni. Wszystko, co usuniesz ze swojego konta, gdy jest ono aktywne, również zostanie usunięte w ciągu 30 dni.

Logo Close
Ikona domu