Warunki usługi

Korzystając z Rentumo („Usługa”), zgadzasz się na przestrzeganie poniższych warunków („Warunki świadczenia usług”). Online Minds ApS („Firma”) zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszych Warunków świadczenia usług bez uprzedzenia. Naruszenie któregokolwiek z poniższych warunków może skutkować zamknięciem Twojego konta.

01

Warunki konta

02

Zmiany w Usługach i Cenach

03

Prawa autorskie i własność treści

04

Ogólne warunki
Logo Close
Ikona domu